Nodig vrienden uit om mee te doen!Tweet
Stap 1 van 2

Je persoonlijkheid

Wat voor iemand denk je dat je bent? Gebruik de sliders om weer te geven hoe sterk je het eens of oneens bent met de stellingen. Andere deelnemers krijgen deze gegevens van jou niet te zien.

eensoneens
Ik zie mezelf als iemand die...angstig, makkelijk van streek te brengen issympathiek, vriendelijk islui, gemakzuchtig isgrondig, gedisciplineerd isweinig artistieke interesse heeft, weinig creatief isgereserveerd, stil isopen voor nieuwe ervaringen is, een levendige fantasie heeftkalm, emotioneel stabiel isextravert, enthousiast iskritisch, ruziezoekend is