Nodig vrienden uit om mee te doen!Tweet
Stap 1 van 2

Je persoonlijkheid

Wat voor iemand denk je dat je bent? Gebruik de sliders om weer te geven hoe sterk je het eens of oneens bent met de stellingen. Andere deelnemers krijgen deze gegevens van jou niet te zien.

eensoneens
Ik zie mezelf als iemand die...weinig artistieke interesse heeft, weinig creatief iskritisch, ruziezoekend isgrondig, gedisciplineerd isextravert, enthousiast isopen voor nieuwe ervaringen is, een levendige fantasie heeftkalm, emotioneel stabiel issympathiek, vriendelijk isgereserveerd, stil islui, gemakzuchtig isangstig, makkelijk van streek te brengen is